ѕлоскоеп≥тел≥альний рак


¬ медичн≥й л≥тератур≥ в≥н ≥менуЇтьс¤ просто ¤к рак шк≥ри. «устр≥чаЇтьс¤ значно р≥дше базал≥оми, складаючи в середньому 10-15% вс≥х зло¤к≥сних пухлин шк≥ри. ’вор≥ють на цю патолог≥ю част≥ше чолов≥ки, що пов'¤зано з про-ц№ес≥йними та атмосферними шк≥дливими впливами. —≥льське вселенн¤ хвор≥Ї част≥ше, н≥ж мешканц≥ м≥ст. „астота зах- рювань на цю патолог≥ю серед населенн¤ ”крањни ƒльшуЇтьс¤. Ќайб≥льш часто ѕлоскоеп≥тел≥альний рак ¬≥ри виникаЇ в ос≥б похилого та старечого в≥ку. «'¤вл¤Їтьс¤ зскокл≥тинний рак в основному у вигл¤д≥ сол≥тарноњ пух-ви, хоча ≥нколи можуть бути множинн≥ новоутворенн¤. викаЇ ѕлоскоеп≥тел≥альний рак у д≥л¤нках контакту плос-о еп≥тел≥ю з≥ слизовою оболонкою. Ќайб≥льш часто рак жаЇ шк≥ру в≥дкритих д≥л¤нок т≥ла ≥ особливо голови та ичч¤ - 75-90% випадк≥в. Ќа обличч≥ в≥н виникаЇ в основ-у на слинц≥ носа, скулов≥й дуз≥, вушних раковинах.

≈т≥олог≥¤.  р≥м зазначених вище фактор≥в ризику до икненн¤ раку шк≥ри можуть призвести передраков≥ захворюванн¤. ќстанн≥ бувають обл≥гатними та факультативними. ƒо обл≥гатних передракових захворювань в≥днос¤тьс¤ п≥гментна ксеродерма, хвороба Ѕоуена, хвороба ѕеджета, еритроплаз≥¤  ейра. ѕ≥гментна ксеродерма ¤вл¤Ї собою вроджену хрон≥чну дистроф≥ю шк≥ри, пов'¤зану з конституц≥йною високою чутлив≥стю до сон¤чноњ рад≥ац≥њ.

¬ ранньому дит¤чому в≥ц≥ на шк≥р≥ з'¤вл¤ютьс¤ червон≥ пл¤ми, сух≥сть, злущенн¤. ¬ подальшому виникають атроф≥чн≥ пл¤ми, геманг≥оектаз≥њ, п≥гментац≥¤. ћожуть з'¤витись тр≥щини, г≥перкератози, бородавчаст≥ розростанн¤. ¬ заключн≥й фаз≥ виникаЇ рак.

’вороба Ѕоуена. ’арактеризуЇтьс¤ по¤вою одного або дек≥лькох пл¤мисто-вузлових утворень, вкритих лусками або к≥рками. ѕ≥сл¤ зн¤тт¤ з бл¤шок к≥рки виникаЇ волога поверхн¤ з др≥бними сосочками по типу екземи. ¬ ≥нших випадках бл¤шки мають бородавчастий вигл¤д з сухими к≥рками. «ахворюванн¤ част≥ше локал≥зуЇтьс¤ на шк≥р≥ тулуба. ѕрот≥каЇ повол≥ роками ≥ обов'¤зково призводить до раку.

’вороба ѕеджета може виникати на ареол≥ молочноњ залози та шк≥р≥ промежини або зовн≥шн≥х статевих орган≥в. як захворюванн¤ соска, ц¤ патолог≥¤ викладена в розд≥л≥ рак молочноњ залози. ¬раженн¤ шк≥ри поза молочною залозою в≥дбуваЇтьс¤ значно р≥дше ≥ про¤вл¤Ї себе екземопод≥б-ним поверхневим виразкуванн¤м шк≥ри з утворенн¤м темно-червоноњ поверхн≥, м≥сц¤ми вкритоњ к≥ркою. ”раженн¤ повол≥ розповсюджуЇтьс¤.

≈ритроплаз≥¤  ейра. явл¤Ї собою обмежений дерматоз, що маЇ характер червоного вологого бархатистого плоского дещо болючого вузлика в≥д 2-3 мм до 1-2 см. „аст≥ше локал≥зуЇтьс¤ на головц≥ статевого члена або може вражати ж≥ноч≥ зовн≥шн≥ статев≥ органи. «ахворюванн¤ прот≥каЇ повол≥ роками. ¬иразкуванн¤ вузлика говорить прп мал≥гн≥зац≥ю новоутворенн¤. ƒо факультативних передракових захворювань шк≥ри в≥днос¤ть також р≥зноман≥тн≥ дистроф≥чн≥ стани шк≥ри, ¤к≥ про¤вл¤ютьс¤ у вигл¤д≥ атроф≥њ або г≥пертроф≥њ: старечиƒ кератоз, кератоакантома, шк≥рний р≥г, лейкоплак≥¤ або еритроплак≥¤. Ќер≥дко рак шк≥ри виникаЇ в рубц¤х п≥слњ травм: механ≥чних, х≥м≥чних, оп≥кових. ћоже рак виникнув ти також у тривало ≥снуючих троф≥чних виразках та сви| цевих ходах.

ћорфолог≥¤. ѕоходить рак шк≥ри ≥з базального шару цк≥ри, а тому за зовн≥шн≥м вигл¤дом раков≥ кл≥тини нагаду-ќть елементи шиповатого шару еп≥тел≥ю. –акова пухлина ≥кладаЇтьс¤ ≥з кл≥тинних т¤ж≥в, ¤к≥ ≥нф≥льтрують еп≥дерм≥с й дерму. ¬ центр≥ т¤ж≥в спостер≥гаютьс¤ шиловидн≥ кл≥тини в дек≥лька шар≥в, а по перифер≥њ - базальн≥ кл≥тини. "л≥тинн≥ т¤ж≥ превалюють у пухлин≥ ≥ розташован≥ на по-ерхн≥ або в глибин≥.  р≥м того дл¤ раку шк≥ри характерна а¤вн≥сть анапластичних кл≥тин пол≥морфного типу з чи-ельними м≥тотичними ф≥гурами, а також багато¤дерних Ќантських кл≥тин. √≥столог≥чне рак шк≥ри п≥дрозд≥л¤ють на ≤рогов≥ваючу та неорогов≥ваючу форми.

ќрогов≥нн¤ в пухлин≥ шк≥ри спостер≥гаЇтьс¤ нер≥дко. ƒл¤ ього характерно утворенн¤ рогових мас у центр≥ пухлин-их гн≥зд у вигл¤д≥ цибулин ("ракових перлин") ≥ у вигл¤д≥ ≥лких вогнищ орогов≥нн¤ серед окремих груп кл≥тин.

ѕлоскоеп≥тел≥альний неорогов≥ваючий рак шк≥ри маЇ л≥тини з ¤драми р≥зноњ величини та забарвленост≥, в ¤ких постер≥гаютьс¤ одно або два ¤дерц¤. ћожуть бути некро-|изован≥ кл≥тини. ќрогов≥нн¤ майже або повн≥стю в≥дсутнЇ. | –≥ст плоскоеп≥тел≥ального раку ≥де в сторони по шк≥р≥ |ер≥вном≥рно по вс≥х напр¤мках. ѕаралельно з ростом в≥дбу-аютьс¤ ≥ некротичн≥ процеси, що призвод¤ть до утворен-н дефекту шк≥ри - виразки. ќстанн¤ поступово зб≥льшуЇть-≥њ в д≥аметр≥, дос¤гаючи в задавнених випадках великих озм≥р≥в. ѕор¤д з тим пухлина ≥нф≥льтруЇ ≥ в глиб, вражаю- ≥ спочатку п≥дшк≥рну кл≥тковину, а в подальшому власну асц≥ю, м'¤зи, к≥стки, судини та нервов≥ стовбури.

–озповсюдженн¤ пухлини може в≥дбуватись ≥ метаста-гванн¤м, ¤ке у хворих на рак шк≥ри зустр≥чаЇтьс¤ р≥дко. сновний шл¤х метастазуванн¤ л≥мфогенний - в рег≥онарн≥ ≥мфатичн≥ вузли (пахов≥, акс≥л¤рн≥, надключичн≥, шийн≥ ощо). ¬≥ддален≥ метастази (в леген≥, к≥стки та ≥нш≥ органи) таких хворих зустр≥чаютьс¤ досить р≥дко ≥ бувають при еликих та занедбаних пухлинах в основному при раках, иникаючих з додатк≥в шк≥ри.


«м≥ст

Сайт создан в системе uCoz